Ուլտրաձայնային ջրաչափեր

Ուլտրաձայնային ջրաչափերMULTICAL 21-ը օգտագործվում է սառը և տաք ջրի ծախսը չափելու համար տնային տնտեսության պայմաններում և բազմաբնակարան տներում ինչպես նաև արտադրական ձեռնարկություններում: Ջրի ծախսի ուլտրաձայնային չափման եղանակը երաշխավորում է չափումերի շատ բարձր ճշտություն և սարքի երկարատև աշխատանք: Ջրի ծախսի ուլտրաձայնային ծախսաչափերը հիմնված են հոսքի անցման ժամանակի որոշման վրա և չափումների հետ կապված բոլոր տեղակապումները, ցուցմունքների գրանցումը, հաշվարկները և տվյալների փոխադրումները կատարվում են հատուկ մշակված սխեմաների ղեկավարությամբ, որոնցում օգտագործվում է ժամանակակից էլեկտրոնային բաղադրամասեր: Այսպիսով, քանի որ ծախսաչափը չունի շարժվող մասեր, MULTICAL 21-ը ենթակա չէ ջրում եղած խառնուկներից առաջացող մաշվածության: